Mis teenused täpsemalt kuuluvad proteesihüvitise alla?

Mis teenused täpsemalt kuuluvad proteesihüvitise alla?

Proteesihüvitise alla lähevad kõik proteesimisega seotud raviteenused: kroonid, implantaadikroonid, laminaadid, totaal- ja büügelproteesid.