Dr. Triin Lindma

Kliinik 32 meeskonda kuuluvad spetsialiseerunud arstid kõikidest hambaravi valdkondadest.

Meie hambaravikliiniku arstid teevad omavahel tihedat koostööd, et leida igale patsiendile sobivaim ravilahendus.

Kliinik 32 spetsialistid täiendavad end regulaarselt rahvusvahelistel koolitustel, et olla kursis kaasaegse hambaravi suundadega.

Dr. Triin Lindma

Triin on hinnatud hambaravimikroskoobiga ravimise spetsialist, kes suudab leida lahenduse keerulisemate juureravi muredega patsientidele. Ta on suutnud päästa ja terveks ravida ka lootusetuks tunnistatud hambaid. Triin on kliiniku juureravistandardi loojaks, mis lähtub kõrgematest puhtuse nõudmistest turvalise ja tulemusliku ravi tagamisel.

Valdkond

juureravi

Haridus

Tartu Ülikooli arstiteaduskond, hambaravi

Täiendav info

osalenud regulaarselt American Association of Endodontists, European Society of Endodontology ja International Federation of Endodontic Assotiations kongressidel;
Eesti Hambaarstide Liidu liige

Keeled

inglise, soome ja vene keel