Eveli Hark

Kliinik 32 meeskonda kuuluvad spetsialiseerunud arstid kõikidest hambaravi valdkondadest.

Meie hambaravikliiniku arstid teevad omavahel tihedat koostööd, et leida igale patsiendile sobivaim ravilahendus.

Kliinik 32 spetsialistid täiendavad end regulaarselt rahvusvahelistel koolitustel, et olla kursis kaasaegse hambaravi suundadega.

Eveli Hark

Suuhügienist

Eveli on erialaselt uurinud hammaste valgendamise mõju hammastele. Ta on ekspert kaasaegsete hammaste valgendamise süsteemide ja tehnikate alal. Tegeleb regulaarselt hammaste tervise alase teavitustööga ja hammaste õigete hooldusvõtete õpetamisega.

Valdkonnad

suuhügieen ja suutervishoid

Haridus

Dentes Tervishoiukool

Täiendav info

osalenud Swiss Dental Academia täiendõppeprogrammis Prophylaxis Master Class; rahvusvaheline periodontia konverent „12th International Symopsium on Periodontics and Restorative Dentistry“ ning EuroPerio 8 Londonis

Keeled

inglise, saksa, soome ja vene keel