Kliinik32

Kolleegidele

Hea kolleeg

 
Kliinik 32 on interdistsiplinaarne hambaravikeskus, kus oleme keskendunud eelkõige keerulisemate ravijuhtumite lahendamisele.
 
Selliste ravijuhtumite lahendamine nõuab pidevat täiendkoolitust hambaravi erinevates valdkondades, aga ka meeskonnatöö vallas. Seetõttu käivad meie arstid end regulaarselt täiendamas koolitustel ja praktilistel seminaridel üle maailma. Korraldame samuti seminare ja koolitusi Eesti hambaarstidele, et ühiselt teadmisi ja praktikaid jagada.
 
Teeme koostööd teiste kliinikute arstidega, lahendamaks keerulisemaid ravijuhtumeid. Oleme asutanud Klubi 32, mis ühendab hambaarste, kes tunnevad huvi keeruliste ravijuhtumite interdistsiplinaarse lahendamise vastu.
 
Kliinik 32 meeskonnaga oleme ülemaailmse Spear Study Club võrgustiku liikmed. Spear Study Club on hambaarstidest ja hambaravi erialaspetsialistidest koosnev seltsing, mille eesmärk on edendada interdistsiplinaarset hambaravi ehk erinevate hambaravi erialade spetsialistide koostööd keerukate ravijuhtumite lahendamisel.
 
Kliinik 32 õpiklubi on Spear Study Clubi liige alates 2011 aasta algusest. Tihe suhtlus ja kogemuste vahetamine erialaspetsialistide vahel suurendab arstide teadmisi erinevatest hambaravi valdkondadest, arendab koostööd ning seeläbi aitab arstil näha ja mõista patsiendi hambamuresid laiemalt. Kõik see omakorda võimaldab pakkuda komplekssemat ravi, mis tagab pikaajalise eduka ravitulemuse. Spear Study Clubi juhtideks on maailmas tunnustatud proteesiarst Frank Spear ja hambaarst Steve Ratcliff.
 
Spear Study Club pakub oma liikmetele iga-aastaseks lahendamiseks kaheksa interdistsiplinaarset ehk erinevate hambaravierialade spetsialistide koostööd eeldavat ravijuhtumit. Liikmed kohtuvad seminarides, kus arutatakse vastavate ravijuhtumite lahendamist, kasutades selleks interaktiivseid DVD-presentatsioone, aga ka keerulisi ravijuhte igapäevatööst. Study Clubi koolituskeskus asub USA-s Arizonas Scottsdale’is, kus kõik õpiklubi liikmed osalevad iga-aastaselt Frank Speari ja teiste eriarstide poolt läbi viidaval 2,5-päevasel seminaril.
 
 
Oleme koostööks avatud, kui soovite meie arstidega nõu pidada, kirjutage meile e-posti aadressil info@kliinik32.ee.
 
 
 
 


Hambaravi | Hammaste valgendamine | Breketid
Jaga seda lehte: